تكاليف تحقيق در عمليات (پنل استاد)

تکالیف تحقیق در عملیات (پنل استاد)

سركار خانم دكتر طياران

با سلام و احترام

تكاليف جلسه ي دهم (كلاس روزهاي يكشنبه ساعت 17:30) به شرح ذيل قابل دسترسي مي باشد.

با كليك روي نام هر فرد، تكليف ارسالي، قابل مشاهده خواهد بود

نام دانشجویان به ترتیب الفبا