پلن‌های هاست لینوکس حرفه‌ای دایرکت‌ادمین

2G

2 گیگابایت فضا

20 گیگابایت ترافیک

۲ دامنه

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود اکانت FTP

2 دیتابیس

ارسال روزانه ایمیل 200

کنترل پنل دایرکت‌ادمین

ورژن‌های مختلف php

وب‌سرور لایت‌اسپید

انتقال رایگان

کرون‌جاب

تحویل آنی

فایروال

آنتی ویروس

بکاپ روزانه

بکاپ هفتگی

ماهانه 30000 تومان

سالانه 300000 تومان

5G

5 گیگابایت فضا

50 گیگابایت ترافیک

۲ دامنه

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود اکانت FTP

3 دیتابیس

ارسال روزانه ایمیل 200

کنترل پنل دایرکت‌ادمین

ورژن‌های مختلف php

وب‌سرور لایت‌اسپید

انتقال رایگان

کرون‌جاب

تحویل آنی

فایروال

آنتی ویروس

بکاپ روزانه

بکاپ هفتگی

ماهانه 65۰۰۰۰ تومان

سالانه 65۰۰۰۰ تومان

10G

10 گیگابایت فضا

50 گیگابایت ترافیک

۲ دامنه

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود اکانت FTP

5 دیتابیس

ارسال روزانه ایمیل 200

کنترل پنل دایرکت‌ادمین

ورژن‌های مختلف php

وب‌سرور لایت‌اسپید

انتقال رایگان

کرون‌جاب

تحویل آنی

فایروال

آنتی ویروس

بکاپ روزانه

بکاپ هفتگی

ماهانه 10۰۰۰۰ تومان

سالانه 10۰۰۰۰۰ تومان

20G

20 گیگابایت فضا

100 گیگابایت ترافیک

۳ دامنه

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود اکانت FTP

5 دیتابیس

ارسال روزانه ایمیل 200

کنترل پنل دایرکت‌ادمین

ورژن‌های مختلف php

وب‌سرور لایت‌اسپید

انتقال رایگان

کرون‌جاب

تحویل آنی

فایروال

آنتی ویروس

بکاپ روزانه

بکاپ هفتگی

ماهانه 18۰۰۰۰ تومان

سالانه 18۰۰۰۰۰ تومان

50G

50 گیگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک

۳ دامنه

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود اکانت FTP

5 دیتابیس

ارسال روزانه ایمیل 500

کنترل پنل دایرکت‌ادمین

ورژن‌های مختلف php

وب‌سرور لایت‌اسپید

انتقال رایگان

کرون‌جاب

تحویل آنی

فایروال

آنتی ویروس

بکاپ روزانه

بکاپ هفتگی

ماهانه 360۰۰۰ تومان

سالانه 360۰۰۰۰ تومان